• Image
    Công ty TNHH Chế Biến Trà
    Trân Nam Việt
  • Image
    Công ty TNHH Chế Biến Trà
    Trân Nam Việt

Giới Thiệu

Công ty TNHH chế biến trà Trân Nam Việt được thành lập từ năm 2006, với tổng vốn đăng ký là 30.000.000.000 VND. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trà xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Đến nay, Công ty TNHH chế biến trà Trân Nam Việt là một trong những công ty sản xuất và xuất khẩu trà lớn nhất Lâm Đồng - Vùng trà lớn nhất Việt Nam.

Background

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN TRÀ
Trân Nam Việt